Informatie

Stichting Eekhoorn en zijn vrienden werkt met beschermde diersoorten en dient derhalve te voldoen aan een aantal eisen. De bescherming van de eekhoorns, hazen, wilde konijnen en egels valt onder de Flora en Faunawet (de gehele tekst hiervan is te vinden op www.overheid.nl ).

Voor het opvangen van de deze dieren dient de stichting in het bezit te zijn van een ontheffing (zie Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet). Om in aanmerking te komen voor deze ontheffing dient de stichting te voldoen aan Kwaliteitseisen van het Ministerie van LNV.

Stichting Eekhoorn en zijn vrienden voldoet aan deze eisen en is inmiddels aangewezen als een erkende opvang voor eekhoorns, egels, hazen en wilde konijnen door het ministerie van LNV. Daaruit vloeit een ontheffing voor het opvangen van eekhoorns, hazen, wilde konijnen en egels voort.

Klik hier voor het Beleid Stichting Eekhoorn en zijn vrienden 2019-2020.

Stichting Eekhoorn en zijn vrienden heeft de ANBI-status.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Eekhoorn en zijn vrienden stelt hiertoe onderstaande gegevens beschikbaar op haar website.

Klik hier voor de ANBI informatie.