Informatie

Stichting Eekhoorn en zijn vrienden werkt met beschermde diersoorten, houdt zich aan voorwaarden gesteld in de Wet dieren en heeft de ANBI-status.

Klik hier voor het Beleidsplan 2023-2024 Stichting Eekhoorn en zijn vrienden.

Er gelden voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Eekhoorn en zijn vrienden stelt hiertoe onderstaande gegevens beschikbaar op haar website.

Klik hier voor de ANBI informatie/jaarverslag.